Tisztelt Lábtenisz Tagegyesületek!

A 2020. május 4-én hatályba lépett, a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésekről szóló 170/2020. (IV.30.) Kormányrendelet (Rendelet) alapján Magyarország egész területén sportrendezvény nézők nélkül, zárt körülmények között megtartható, valamint sportegyesület által szervezett, valamint amatőr sport, a szabadidős sport és tömegsport célú edzésen való részvétel megengedett.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) alapján a sportrendezvény a sportszervezet vagy sportszövetség által versenyrendszerben, vagy azon kívül, sporttevékenység végzése céljából tartott verseny, mérkőzés.

A Rendelet alapján a versenyrendszerben szervezett és a versenyrendszeren kívüli, tehát szabadidős, illetve diáksport rendezvénynek megtartása csak akkor engedélyezett, amennyiben a sportrendezvény szervezői biztosítani tudják, hogy arra zárt körülmények között (zárt létesítményben, vagy nézők elől elzárható területen) kerüljön sor, arra nézők ne léphessenek be.

Mivel a Rendelet a sportrendezvényen való részvételt csupán a nézők számára tiltja meg, azokon a sportrendezvény egyéb résztvevői, így a sportolók mellett a szakemberek (edzők, csapatvezetők, mérkőzésvezetők, versenybírók, sportegészségügyi szakemberek), valamint a doppingellenőrök, a biztonsági és a sportlétesítmény működtetéséért felelős szakmai személyzet, továbbá a sajtó képviselői jelenhetnek meg.

A hazai versenyrendszer (csapatbajnokság) újra indításáról a Szövetség elnöksége a közelmúltban döntött. Így a jelen állápot szerint nagyobbrészt az eredeti versenynaptár szerinti ütemezésben kerülnek megrendezésre a csapatbajnokság fordulói, illetve a Szövetség által támogatott sportversenyek. 

A versenyrendszer működtetése során a Szövetségnek, és az egyes versenyek megrendezése, valamint az edzések megszervezése és megtartása során az érintett tagegyesületeknek figyelemmel kell lennie a veszélyhelyzethez kapcsolódó, fennálló tilalmak és korlátozások mellett   a nemzetközi szövetség által hozott döntések, ajánlások betartására, a sportlétesítmények működtetésére vonatkozó protokollra, az Országos Sportegészségügyi Intézet állásfoglalására, továbbá a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai álláspontjára.

A Rendeletben foglaltak szerint a sportolók és a sportszakemberek az engedélyezett edzéseken való részvétel során a védelmi intézkedésekről szóló kormányrendeletben foglalt rendelkezésektől eltérhetnek, ennek megfelelően rájuk a szociális érintkezésekre a veszélyhelyzetben irányadó 1,5 méteres távolságtartás sem kötelező, amelyet az egyes sporttevékenységek szabályrendszere és a sportág specifikus mozgásformái indokolnak.

A jelen közlemény mellékletét képezi az Országos Sportegészségügyi Intézet állásfoglalása, amelyet a sportág sajátos szabályainak figyelembevételével és a lehetőségeknek megfelelően a versenyek szervezése, megtartása és az edzések során figyelembe kell venni.

Magyar Lábtenisz Szövetség Elnöksége

Az Országos Sportegészségügyi Intézet állásfoglalása az élsport egészségügyi prevenciós lehetőségeiről a kijárási korlátozás enyhítése kapcsán (2020.05.04.) a következő linken olvasható: https://drive.google.com/file/d/1V2DzzXyqI_9BxOrybjtl2C-p5JZ-zCD-/view?usp=sharing